Symantec Web & Network Security

Chu vi mạng truyền thống không còn nữa – ngày nay, chu vi là nơi chứa dữ liệu.

Người dùng ở khắp mọi nơi và cần truy cập nhanh vào dữ liệu và ứng dụng đám mây suốt ngày đêm. Trong đám mây, tại chỗ hoặc cả hai, bạn cần ngăn chặn các mối đe dọa trong và ngoài nước nhắm vào người dùng cuối, thông tin và cơ sở hạ tầng chính của bạn. Ngày nay, bảo vệ mạng phải tính đến thực tế mới này trong khi cân bằng giữa bảo mật, hiệu suất, độ phức tạp và chi phí.

THAY ĐỔI MỚI

Điểm mù từ lưu lượng được mã hóa tạo lỗ hổng

Ứng dụng Rogue tạo ra các vấn đề về bảo mật và tuân thủ

Mối đe dọa hiện đại áp đảo hệ thống phòng thủ cũ

Backhaul Traffic là một chi phí kéo theo hiệu suất

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Advanced Proxy

Để chấm dứt, kiểm tra và kiểm soát các mối đe dọa web và mạng

Complete Cloud Security

Bảo vệ IaaS, Saas, web và email

Integrated Services

Phối hợp DLP, data security, access governance, ATP

Intelligence

Phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công nhiều hướng

LIÊN KẾT NHANH

DÙNG THỬ

v

HỘI THẢO