Cloud App Security

Doanh nghiệp trung bình ngày nay sử dụng hàng trăm ứng dụng SaaS và thường xuyên di chuyển dữ liệu và khối lượng công việc giữa các điểm cuối, đám mây và bên thứ ba. Bảo mật phải mở rộng đến sự kết hợp ngày càng mở rộng của các kết nối, mạng và các ứng dụng được lưu trữ cung cấp năng lượng cho doanh nghiệp của bạn.

Đám mây mang lại trải nghiệm tốt hơn và chi phí vận hành thấp hơn, nhưng cũng tàn phá các chiến thuật an ninh mạng đã lỗi thời. Hơn thế nữa, nhiều CIO đã hoàn toàn mất dấu vết của gần 1.000 ứng dụng đám mây được sử dụng trong doanh nghiệp điển hình, làm tăng rủi ro khi sử dụng ứng dụng đám mây. Ngày nay, các giải pháp bảo mật trên nền tảng đám mây cần tích hợp các dịch vụ tuân thủ và bảo mật quan trọng để bảo vệ người dùng và dữ liệu tổ chức ở mọi nơi.

THAY ĐỔI MỚI

Di chuyển đám mây công cộng tạo ra sự tuân thủ và bảo mật bổ sung

Người dùng di động và ứng dụng đám mây không bảo mật khiến dữ liệu nhạy cảm tăng nguy cơ

Các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt tạo ra gánh nặng sử dụng dữ liệu mới đối với tổ chức CNTT và bảo mật

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

In-depth visibility

Quản trị dữ liệu trong các ứng dụng đám mây và bảo vệ chống lại các mối đe dọa

Multiple authentication systems

Bảo vệ chống lại các mối đe dọa và dữ liệu an toàn

Data-loss prevention

ác định và mã hóa thông tin nhạy cảm, ở mọi nơi

Complete workload protection and monitoring

Trên các đám mây công cộng, đám mây riêng và trên các trung tâm dữ liệu tại chỗ

LIÊN KẾT NHANH

DÙNG THỬ

v

HỘI THẢO